Resources for All Products  

Altair 2020 Mechanical Online Meet-Up #2 :אופטימיזציה טופולוגית – שלב ראשון בתכן

המיט-אפ מקוון עם המומחים בתחומי האופטימיזציה הטופולוגית התקיים ביום רביעי 25 לנובמבר. רוב עלות המוצר נקבעת בשלבים הראשונים של התכן; הבעיה שבשלבים אלו הידע על התנהגות החלק במוצר היא בסיסית, ובמיוחד אופן השתלבותו הפונקציונלי. השימוש באופטימיזציה טופולוגית מספקת למתכנן בין-היתר כלי איכותי המאפשר לבצע את התכן על בסיס נקודת העבודה האופטימלית. האופטימיזציה הטופולוגית תורמת להבנת התנהגות החלק במצבים שהאינטואיציה ואפילו הניסיון ההנדסי איננו יכולה לחזות. השימוש באופטימיזציה הטופולוגית חוסך סבבי תכן ומאפשרת לבחון/לבחור את טכנולוגיית הייצור. אם בתכן 'מסורתי' המתכנן יוצר את גיאומטריית המבנה ובודק עמידה בדרישות בתכן, בתכן מבוסס אופטימיזציה טופולוגית המתכנן מגדיר את האילוצים והיעדים ומקבל את המבנה האופטימלי. מסתבר שהשקעה של זמן מועט בביצוע האופטימיזציה הטופולוגית בשלב הראשוני של התכן חוסכת זמן וכסף רב. האופטימיזציה משמשת דה-פאקטו כ'מכונת קונספטים' עוד לפני תחילת ביצוע התכן. ההרצאה תסקור ותדגים את השימוש בגישה בתהליכי הפיתוח ברפאל באמצעות תוכנת INSPIRE .

Webinars

Next Generation Robotics and Controls Lab

ESS & Altair invites you to an engaging webinar on next-generation Robotics and Controls Lab. In this webinar, we will be demonstrating a unique visual approach to robotics by using a combination of Altair Digital-Twin technology & Altair Hardware-in-Loop Modelling environment. During this webinar, you will learn how to design & develop cutting-edge Robotics applications using Altair’s fail-safe Digital-Twin technology, Acrome Ball-Balancing Table Robot & Altair Model-Based Development tools. By adopting technologies like Digital-Twin, Multi-Domain Modelling and 1D to 3D Co-Simulation using Modelica interfaces and Hardware-in-loop modelling, the Indian R&D sector can eliminate catastrophic failures of systems downstream.

Webinars

Integration of Requirements Management with Electric Motor Design

Phoenix Integration is a recently added member of the Altair Partner Alliance. Its product ModelCenter can create complex, fully automated simulation workflows and link these against Model Based Systems Engineering (MBSE) models. These typically descriptive models can now include accurate prediction of the system performance. This also means that the status of the system requirements can be verified early in the product design cycle, helping to avoid costly mistakes. Using ModelCenter, the systems engineer can explore the possible design options and choose a configuration that represents best value while meeting its requirements. This webinar will explore the application of this approach to a multidisciplinary Electric Motor design problem implemented using Flux (EMAG) tools from Altair.

Webinars

Altair 2020 Mechanical Online Meet-Up #1 :ייעול תהליך קדם תכן מכני באמצעות SimSolid

מיט-אפ עם דניאל ז'נו, מהנדס אנליזה וסימולציה מכנית: בהרבה ארגונים העוסקים בתכן מכני קיים צוואר בקבוק הנובע מעומס על מחלקות האנליזה כתוצאה מכך שלמתכנן המכני אין כלים פשוטים מספיק אשר יאפשרו לו לשפר את תכנונו הראשוני. אלטאר ישראל מציגה כלי חדשני הנקרא SimSolid, שאינו מצריך ידע מקדים בתחום האלמנטים הסופיים, ומיועד בעיקר למתכננים המכנים אך גם אנליסטים ימצאו בו שימושיות גבוהה. מטרתו של כלי זה הוא לצמצם את מס' האיטרציות בין המתכנן לאנליסט. כלי זה מספק סביבת עבודה המאפשרת את הגדרת אנליזות שונות (סטטיות, מודליות, דינמיות ועוד) בצורה מהירה מאוד, מאפשר להתמודד בקלות עם הגדרת מגעים וברגים (אין צורך להסירם מה-CAD) ללא צורך בפישוטי גיאומטריה ורישות.

Webinars

From Know How to Know Why! - Digital Twin Design Process opening new horizons for Investment Casting

Development based on experience often means that you know what happens, but you don‘t know why! The use of Digital Twins in development helps convert empirical knowledge into physical. This creates a valid basis for optimization and caters the need for rising performance, lightweight or cost requirements.
Watch the webinar recording "From Know How to Know Why!" - Digital Twin Design Process opening new horizons for Investment Casting presented jointly with Feinguss Blank, one of the leading investment casting foundries in Europe and the EICF.
In this webinar recording you will learn how Feinguss Blank applies smart cast processes to address development challenges. The presentation will:

  • demonstrate the application of simulation-driven design and additive manufacturing to drive next generation lightweight designs through an investment casting process.
  • show an integrated workflow on simulation-driven-design and manufacturability, to obtain lightweight parts in a single environment.
  • feature how to apply this digital twin platform for investment casting, sand-casting and within additive manufacturing or hybrid manufacturing processes.

Webinars

Compute Beam Properties and 3D Stresses of Advanced Composite Structures

VABS offers an unprecedented combination of efficiency and accuracy for composite beam modeling. Saving orders of magnitude in computing time without a loss of accuracy, engineers can consider more design options and arrive at the best solution more quickly in order to accelerate time to market while reducing costs. VABS is a powerful tool for modeling composite helicopter and wind turbine rotor blades, as well as other slender composite structures, like propellers, landing gear, high-aspect ratio wings, composite tubes, and more. The tool is capable of rigorously reducing an original 3D slender solid with complex cross-sections into simple engineering beam models.

Webinars

How To Achieve Optimized Trading Analytics

In this webinar, we discuss the benefits of analyzing intraday trading risk and performance, the downsides of waiting for end-of-day reports, and the challenges associated with building and using risk compliance dashboards that traders and compliance managers can use effectively to inform trading decisions. We will also demonstrate methods for code-free development of sophisticated Real-Time analytics systems that can be customized to fit the unique requirements of a firm, desk, or trader.

Webinars

Simulation-Driven Design for Additive Manufacturing

This webinar will take you through the concept and roadmap phase, all the way to the manufacturing process - all within Altair Inspire and Inspire Print 3D, a revolutionary generative design and 3D printing simulation environment that solves real world production challenges. Learn how to rapidly visualize production defects, rectify problems to avoid downstream production issues, save product weight, reduce material consumption and cost all through the use of intelligent complementary design technologies.

Webinars

Sensorless AC Motor Control

Webinar from Prof. Dr. D.W.J. Pulle

Webinars

Introduction to Humanetics FE Dummy Models

An introductory webinar to Humanetics Finite Element (FE) Dummy Models, available through the Altair Partner Alliance. FE Dummy Models is a large suite of highly detailed and validated finite element crash dummy models to virtually simulate the behavior of the Anthropomorphic Test Dummies used in crash testing to evaluate the human injuries. Finite Element Analysis (FEA) has been the trend in virtual crash design over the last two decades. The predictive capabilities of FEA allow engineers to fully analyze a crash event in a virtual environment. This potentially saves significant costs by better understanding vehicle and restraint performance upfront, and therefore limiting the number of physical tests that need to be executed and contributing significantly to the improvement of safety in the vehicles. Since 1995, Humanetics has developed a large suite of highly detailed and validated finite element crash dummy models to compliment physical product testing; these models are available in the codes most commonly used for crash simulation, including Altair’s RADIOSS.

Webinars

Simulation-Driven Design of Sheet-Metal Components

A good Design is not complete unless it meets desired performance and qualifies for efficient manufacturing. Design of sheet-metal components demand the following, From a Design perspective - if sheet-metal can be used for intended design, their sizing & shape, choice of material, weight and cost. From Manufacturability perspective - manufacturing feasibility of the designed shape, allowable thinning and wrinkling limits, addressing process constrains and importantly forming feasibility. Leveraging Simulation to drive the design as it unfolds at the concept generation stage, helps design engineers to accrue downstream benefits upfront.

Webinars

Altair Activate 1D Block Diagram Modeling

Model and simulate systems using one-dimensional (1D) block diagrams

Videos, Webinars

Altair Activate Physical Modeling via Modelica

Construct models using a physical modeling approach with Modelica

Videos, Webinars

Altair Activate Combining 1D Signal and Physical Blocks

Example of simulating a system-of-systems by combining signal-based modeling with physical modeling

Videos, Webinars

Altair Activate Open System Integration via FMI

Leverage the Functional Mock-up Interface to help couple together 3D models with 1D models

Videos, Webinars

Altair Activate 1D/3D Example: Active Suspension

Example of using both 1D models + 3D models together to simulate an Active Suspension system

Videos, Webinars

Altair Activate 0D & 1D Modeling

Example of using either 1D modeling or 0D modeling to simulate a basic electrical circuit system

Videos, Webinars

0D Modeling & Simulation Overview

Discover Altair Compose™ as an open, multi-language environment (IDE) for calculations, scripting, data processing and visualization using 2D & 3D plots. Hundreds of math functions and modeling tools are built-in, ranging from basic to more advanced & specialized – with no extra-cost add-ons required. Built-in CAE data readers are especially handy for easily importing and post-processing your CAE or test data with Compose. Register custom functions for re-use with other HyperWorks products.

Webinars

1D System Simulation Overview

Learn how Activate serves as Altair’s open integration platform for multi-disciplinary system simulation involving mechanical dynamics, controls, hydraulics, thermal effects, electronics, electromagnetics, and more. 1D diagrams can be built using either a signal-based approach or a physical modeling approach based on the Modelica and SPICE standards or both. Hybrid simulations can involve continuous time and discrete events. Models can be linearized for analysis in the frequency domain. Mixed models combining 1D+3D can be constructed and simulated by using the Functional Mockup Interface (FMI) standard. All tools are built-in; no extra-cost add-ons are required.

Webinars

Improving Truck Ride Comfort Using Vehicle Simulations

In order to improve low-frequency truck ride comfort, it is important to derive optimal Cab/Chassis Suspension & Damping values by evaluating the vehicle vibration characteristics caused by road surface condition. In this study, the ISO 8608 standard road profiles are implemented using Compose and MotionSolve. The vibration characteristics and the effect of design parameters are studied. The ride comfort performance is evaluated using the ISO 2631. Heavy Duty Truck (10x4 Cargo, Payload 25ton) is constructed with a flexible multi-body dynamics model using MotionSolve. The Quarter Car and Half Car’s vibration models are constructed with Compose and MotionSolve and the possibility of preliminary ride comfort evaluation was studied.

Webinars

Real-World Applications of Generative Design

Using Topology Optimization to Create Manufacturable Product Designs Generative design is one of the hottest buzzwords in the product development world. You've seen the organic structures and promises of material reduction and cost savings, but how and when do you apply these principals to your design process, and how to you ensure that those designs can actually be manufactured? Find out how manufacturers like American Axle are leveraging generative design to improve real-world, in-service products using both traditional and advanced manufacturing processes.

Webinars

Design for Extrusion

Driving designs that are cognizant of the downstream manufacturing processes Increasing manufacturing costs and stiff competition coupled with low profit margins are posing tremendous challenges to extrusion companies, especially automotive and aerospace industries. One way the leading companies stay ahead of the competition is by reducing the product development time and production costs through virtual testing. Design engineers and analysts use CAE software to analyze and validate die designs and thereby reduce/eliminate costly die trials. This webinar explains how extrusion simulation framework provides an easy to use CAE environment to: - Validate extrusion die designs - Optimize process conditions - Identify potential defects and correct them before becoming critical problems

Webinars

Designing for Profitable Casting (South African Case Study)

Several prototype castings, scrap material and low quality castings cost foundries valuable time and money. Simulation and non-destructive testing offers technology to reduce the time from CAD concept to successful casting, and helps to minimise typical loss drivers in casting profitability. Nic Minnaar, Application Engineer at Altair & Prof. Anton du Plessis from the CT Scanning Facility at the University of Stellenbosch, will present a case study to explain how Altair Inspire Cast and CT scanning enables the design of efficient casting processes. This South African case study will demonstrate the collaborative value of Inspire Cast and CT scanning for profitable casting.

Webinars

Design for Forming Webinar

Simulation of multi-stage stamping process fully automated and highly scalable without sacrificing accuracy.

Webinars

Predicting Multipacting for RF Design Optimization: Field Strength Measurements in a Coaxial Waveguide

Tech-X presents a highly efficient method of predicting multipacting for RF design optimization with the FDTD PIC code VSim. Multipaction is a commonly encountered problem RF engineers face, that causes significant damage to RF structures, in which there are very often no analytical solutions. Therefore, often the only way to predict multipacting is by using numerical solvers.

Webinars

Using Math for Post-Processing Aerospace CAE Data

Learn how Altair Compose™ can help you reduce the number of tools required to import data from Finite Element Analysis (FEA), then perform useful post-processing calculations, and visualize the results in useful ways.

Webinars

Introducing Altair SimLab sT

Analyzing full-featured parametric CAD assemblies is an extremely labor intensive process requiring skilled CAE expertise. Common practices to shorten simulation cycles have included simplifying and defeaturing CAD geometry – offering little “engineering” value, negatively impacting results accuracy and consistency, and falling short of desired program objectives.

There is a better solution! Introducing Altair SimLab sT, an automated multiphysics simulation environment differentiated by live, bi-directional connections to parametric CAD systems for high-fidelity analysis of solid (thick-walled) assemblies and fluid flow systems.

Webinars

Designing for Additive Manufacturing - A South African Case Study

Presented by Nic Minnaar from Altair and Jacobus Prinsloo from Aeroswift, we discuss the value of using topology optimization when designing for additive manufacturing. Aeroswift's 3D Printer is able to print parts which are up to ten times bigger and print them ten times faster than any other printer. In the case study the thought process behind the design of the largest UAV frame ever to be printed in metal, in a collaboration between Altair and Aeroswift, is presented.

Webinars

Inspire Motion Training-v2019

How to use Inspire for Motion Simulation - Webinar Recording and Training Material

Training Materials, Webinars

Seamless integration of 0D-1D and 3D worlds

This webinar will introduce you to Altair Activate for control system design and the ease of solving real world problems with co-simulation between MotionSolve (multibody simulation suite) and Activate.

Videos, Webinars

System Simulation and Control: Improve the Overall Performance of your Mechatronic Systems using Altair Activate™

Discover a highly robust approach to simulate the performance of your entire product; assess the overall behavior of the multi-disciplinary system in the form of 0D, 1D and/or 3D models.

Webinars

Mechatronic System Design

This webinar outlines how 1D block diagrams can be successfully combined with 3D non-linear multibody systems for model based development of mechatronic systems. Examples include an active suspension systems and a robotics application.

Webinars

Introducing the Next Generation Manufacturing Simulation Solutions on Altair Inspire™ Platform

Altair manufacturing simulation tools have received an extensive amount of development efforts to expand their simulation capabilities.

Webinars

Leverage the Power of Simulation-Driven Design

In order to stay competitive while pushing the envelope on innovation, simulation must drive the entire design process from the early concept design phase all the way to production. Leveraging robust simulation—including motion analysis, finite element analysis, and manufacturing feasibility analysis—early and often has become a necessary driver to innovation and is helping numerous industry-leading companies to meet quality, cost, and time-to-market targets.

Webinars

The Complete Design for Additive Manufacturing and 3D Printing Toolchain

To successfully take advantage of the benefits of 3D printing and additive manufacturing, a new design and simulation process must be used. It is not beneficial to simply ‘print’ a current design. New tools and advanced computational power have enabled users to optimize solid geometries for stiffness and weight, and also allowed them to simulate loading conditions and lightweight designs. These new computational tools also give users the opportunity to test how a design will perform under real-world conditions.

Webinars

The Benefits of Designing Medical Devices with Topology Optimization and Additive Manufacturing

The additive manufacturing industry continues to grow as serial manufacturing applications across many sectors are realized. Topology optimization and generative design software further exploit the benefits and capacity of additive manufacturing by generating designs that increase function and reduce material, weight, design time, and cost.

Webinars

CAE Engineers - Get more productive using Altair Compose

This is where Altair Compose can help enable you to efficiently perform numerical computations, develop algorithms, analyze & visualize various types of data.

Webinars

Altair Embed - Efficient Control of AC Machines using Model-Based Development

This webinar, hosted by IEEE, focuses on Motor Control using Embed

Videos, Webinars

Altair Aerospace: Bird Strike and Other Nonlinear Transient Analyses

This webinar covers bird strike analysis on a wing, starting out with model setup, going over the impactor management and ending in the analysis of the results. Another topic to be discussed is the forming simulation of a composite rib and result mapping.

Webinars
Have a Question? If you need assistance beyond what is provided above, please contact us.

Subscribe to join our Newsletter
Learn about product training, news, events, and more.